Què és?

El Hub de la Biomassa de Catalunya és la plataforma web del Clúster Biomassa de Catalunya que aglutina tots els productors associats amb la finalitat de posar a disposició del mercat, biomassa per ús tèrmic de qualitat amb total garantia de preu i subministre.

Què ofereix?

Biomassa d’origen català, garantint proximitat, seguretat jurídica, estabilitat de preu i garantia de qualitat i subministrament.

Seguretat jurídica

El Clúster facilita el contracte de subministre tipus, validat i amb garanties recíproques entre venedor i comprador.

Estabilitat de preu

El comprador tindrà una major estabilitat en el preu ja que pagarà el preu real de mercat.

Garantia de qualitat

Les empreses productores que pertanyen al Hub estan totes adherides al clúster, realitzen una gestió forestal sostenible, d’origen català i disposen de tots els mecanismes per garantir la qualitat del seu producte.

Garantia de subministrament

Aglutinar a molts productors permet garantir el subministre sense que hi hagi parades no programades en els centres de consum.

Sol·licitud del servei

Només cal omplir el formulari següent i el Clúster gestionarà la solució més ajustada a les necessitats del projecte.


 Pellet Estella

* Camps obligatoris