L’adhesió al Clúster de la biomassa dòna a l’associat un llistat de serveis

Representació

L’associat és representat pel Clúster per tal de defensar els interessos del sector davant les diferents Administracions Públiques, Patronals, Associacions Professionals, etc.

Comissions

Participació en les comissions i grups de treball del Clúster. Actualment n’hi ha cinc, la comissió de Mercat Industrial, Mercat d’Administracions Públiques, Recurs, Comunicació i la d’Emissions.

Informació i Publicacions

L’associat estarà al dia de totes les novetats normatives, alertes de licitacions públiques, documentació i novetats tecnològiques que es publiquin i estiguin relacionades amb el sector de la biomassa a través del butlletí informatiu periòdic.

Itineraris de finançament

El Clúster col·labora amb entitats financeres de tot tipus de perfil per tal de poder oferir al associat un servei d’acompanyament per finançar els seus projectes d’inversió, R+D+i, models de negoci, etc.

Promoció

Els associats tenen la oportunitat de promocionar les seves empreses a través de la participació en les diferents jornades tècniques, publicació d’articles tècnics en premsa especialitzada i la web del propi Clúster.

Assessorament Individualitzat

Assessorament i/o gestió a cadascun dels associats en de convocatòries d’ajuts, premis, relació amb els diferents agents del sector, etc.

Inclusió als Projectes CLIMA

Inclusió dels projectes, tant dels associats com de clients dels associats, en el programa anual “Projectes CLIMA” que promou el Ministeri d'Agricultura de compra de drets d’emissions CO2.

Inclusió al Hub de Biomassa

El Hub de la biomassa de Catalunya és la plataforma web del Clúster que aglutina tots els productors associats amb la finalitat de posar a disposició del mercat, biomassa per ús tèrmic de qualitat amb total garantia de preu, subminitament i qualitat.

Networking

Participació en jornades tècniques, workshops i actes de networking dissenyats per als interessos dels associats.

Missions internacionals

Participació en missions per a potenciar la internacionalització dels associats, organitzades conjuntament amb les Cambres de Comerç i Acció10.

Competitivitat

El Clúster col·labora i té subscrits acords amb Administracions Públiques, Centres de Recerca i les principals Universitats per tal d’acostar la innovació i la transferència tecnològica per millorar la competitivitat de les empreses i fer-les més rendibles.

Formació

Accés a la formació pròpia del Clúster i d’altres entitats de reconegut prestigi en condicions especials.

Ofertes i Descomptes

Accés al llistat d’ofertes i descomptes de diferents serveis, productes i formació fruit dels acords del Clúster amb diferents entitats.

Acreditació com a Empresa Adherida

Acreditació com a Empresa Adherida al Clúster, que implica la subscripció del decàleg de bones pràctiques com a element diferenciador.


CONSULTA AQUÍ LA NOSTRA GUIA DE SERVEIS I AVANTATGES DE L’ASSOCIAT

Informació i Sol·licituds

 

 

* Camps obligatoris