Qui som?

El Clúster de la Biomassa de Catalunya és una associació sense ànim de lucre que representa el sector professional de la biomassa a Catalunya i té com a objectiu el foment d’un ús sostenible de l’energia de la biomassa catalana.

Organigrama

Junta Directiva

Raimon Mariné

(COMSA)
President

Joan Vall-llovera

(Probiomassa)
Vice-President

Jordi Salvia

(Forestal Soliva)
Secretari

Francesc Mata

(VETEC Bioenergia)
Tresorer

Joan Fornieles

(Energrup)
Vocal

Joan Romaní

(Novalia)
Vocal

Jordi Serra

(Agefred)
Vocal

Josep Famadas

(JFamadas)
Vocal

Jesús Teixidor

(SUNO)
Vocal

Xavier Solanes

(ECONOVA)
Vocal

Isidre Alférez

(Imartec)
Vocal

Adriano Raddi

(CTFC)
Vocal

Ceferino Sánchez

(Zefferino Biomass)
Vocal


Estructura Operativa

Gerent del Clúster

Marc Cortina

Comissió Mercat AAPP

Coordinador Albert Castells

Comissió de Recurs

Coordinador Jordi Tarradas

Comissió Mercat Industrial i Emissions

Coordinador Oriol Barber

Decàleg

DECÀLEG DE PRINCIPIS I NORMES BÀSIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT EMPESARIAL DINS DEL SECTOR DE LA BIOMASSA AMB FINALITATS D’APROFITAMENT ENERGÈTIC A CATALUNYA

El present document fixa els principis i normes bàsiques considerats d’obligat acompliment per l’Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya, per tal de garantir un desenvolupament ordenat, sostenible i respectuós amb el medi ambient del sector de la biomassa amb usos energètics.

La pertinència a l’esmentat Clúster implica la subscripció de tots i cadascun del principis i normes que es llisten a continuació:

RESPECTE EL DISSENY D’INSTAL•LACIONS

I. Disseny de les instal•lacions prioritzant la qualitat i l’eficiència energètica, així com garantint una operació i manteniment adequats.
II. Acompliment de les normatives aplicables en temes d’emissions i seguiment i control periòdic de les mateixes.
III. Utilització de les millors tecnologies disponibles.

RESPECTE LA PRODUCCIÓ DE BOMASSA

IV. Gestió forestal responsable, acomplint les normes bàsiques internacionals per garantir la cadena de custòdia de la biomassa.
V. Garantia de subministrament de biomassa, acomplint terminis, quantitats i qualitats compromeses.
VI. Promoció de la certificació dels diferents combustibles a partir de la biomassa mitjançant els protocols i normatives existents.

RESPECTE ELS MODELS EMPRESARIALS

VII. Prioritat en la promoció de l’activitat econòmica de tipus local.
VIII. Garantia i assumpció de responsabilitats sobre les activitats desenvolupades, restituint, compensant o indemnitzant, en el seu cas, les pèrdues o danys ocasionats.
IX. Promoció de la Recerca, Innovació i Desenvolupament en els àmbits de la valorització energètica de la biomassa.

RESPECTE EL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL MEDI AMBIENT

X. Difondre les qualitats i avantatges de la biomassa i conscienciar de la necessitat d’un ús generalitzat de les energies renovables.
XI. Ajudar a millorar la seguretat d’abastiment energètic i reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils a Catalunya.
XII. Promoure la inserció laboral entre els col•lectius amb més risc d’exclusió.
XIII. Col•laboració estreta amb les diferents Administracions Públiques en la promoció de la biomassa a Catalunya.