El Clúster de la Biomassa comparteix impressions amb la Consellera d’Agricultura

El divendres 15 de març, representants del Clúster de la Biomassa de Catalunya es va reunir amb l’Honorable Consellera Teresa Jordà i part del seu equip, per tal de realitzar diverses peticions per impulsar la biomassa a Catalunya i millorar la competitivitat del sector.

A la trobada hi van participar l’Honorable Consellera Teresa Jordà; el president del Clúster de la Biomassa de Catalunya, Raimon Mariné; Nil Papiol, assessor de la consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i responsable de Projectes estratègics; la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montserrat Barniol i el gerent del Clúster, Marc Cortina.

En primer lloc, des del Clúster de la Biomassa, es va comentar com l’entitat ja integra els principals representants del sector, que en conjunt superen el 75% de la facturació de tot el mercat, i que per tant representen el motor de desenvolupament de la biomassa a Catalunya.

Recentment, s’ha consolidat el canal de comunicació amb la Generalitat. En aquest sentit, a partir d’ara, el Clúster de la Biomassa realitzarà reunions periòdiques amb la Direcció General d’Energia i la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per tal de tractar els temes que afecten al sector i les diverses oportunitats de col·laboració entre la Generalitat i el sector de la biomassa.

Un dels temes que es va tractar fou el d’establir la compatibilitat de l’activitat de producció de biomassa forestal com la creació de patis logístics en sòl no urbanitzable, a partir de la realització d’una proposta de normativa que s’afegeixi a l’actual legislació urbanística. En aquest sentit, es va explicar la reunió que des del Clúster s’ha tingut amb la Direcció General d’Energia, per tal que es pugui resoldre la problemàtica amb la Direcció General d’Urbanisme.

Un altre tema que es va destacar és que cal treballar plegats amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per impulsar la biomassa a Catalunya. Actualment només s’aprofita un 30% del potencial de biomassa existent al territori i cal ampliar i accelerar els esforços a tots els departaments de la Generalitat, donat que és un problema de país. Per una banda, encara hi ha camí a recórrer, en les pròpies infraestructures de la Generalitat (hospitals, presons, edificis públics, etc.) per tal que integrin la biomassa com a font energètica per a les seves necessitats tèrmiques. Per altra banda, el sector industrial, i especialment la indústria agroalimentària, representa una oportunitat molt important per l’impuls de la demanda de la biomassa per a la generació de vapor industrial. Això permetria desestacionalitzar el consum, molt restringit als mesos d’hivern, i disposar de major demanda tot l’any i  permetria mobilitzar més quantitat de biomassa, beneficiant a la competitivitat del sector. El departament va expressar en tot moment la seva voluntat d’impulsar projectes de biomassa al sector agroalimentari.

 

Finalment, es va destacar com n’és d’important que hi hagi un major alineament dels diversos departaments de la Generalitat per l’impuls de la biomassa, per tal de poder facilitar i accelerar el seu desenvolupament efectiu al territori.

A part, es va transmetre que el sector realitza una important funció a nivell de territori i de sostenibilitat.

La biomassa és l’energia renovable que genera més llocs de treball en entorn rural, ajudant doncs al reequilibri territorial, a la vegada que impulsa la gestió forestal que contribueix a la millora del paisatge i la biodiversitat, així com a la prevenció d’incendis forestals i a la descarbonització de la nostra economia.