Fòrum de la Biomassa de Catalunya

EL FÒRUM DE LA BIOMASSA QUEDA AJORNAT

El dijous 21 de febrer tindrà lloc a la seu del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, ubicat a Solsona el Fòrum de la Biomassa de Catalunya organitzat per l’Institut Català de l’Energia amb el suport del Clúster de la Biomassa de Catalunya.

El fòrum pretén ser un espai on donar veu als agents del sector de la biomassa (empreses, administracions, associacions, entitats i centres de recerca) i poder recollir el màxim d’aportacions al respecte. Com a Comitè Director de l’Estratègia, creiem que aquest espai ens ha d’ajudar a fer aflorar moltes de les visions, problemàtiques i bones pràctiques que el sector té i que només a través vostre les podrem conèixer.

El programa del Fòrum serà el següent:
09:45h – Recepció i Cafè de benvinguda
Visita opcional a la caldera de biomassa del CTFC

10:30h – Bloc institucional
Benvinguda del Sr. Antoni Trasobares, Director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
Parlaments del Comitè Director de l’Estratègia de Biomassa:
Sr. Pere Palacín, Director General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
Sra. Montserrat Barniol, Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
Sra. Mercè Rius, Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Sr. Manel Torrent, Director de l’Institut Català d’Energia

11:30h – Bloc de treball
Sessió dinamitzada de debat i propostes, divisió en tres grups, segons el bloc temàtic escollit per cadascú

13:30h – Exposició conjunta de conclusions i preguntes

14:00h – Cloenda
Sra. Alba Camps, Delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central

14:15h – Aperitiu de Networking

Podeu inscriure-us fins el 18 de febrer al següent enllaç.