Contractació pública reservada com a eina d’inclusió social en projectes de biomassa

L’associat al Clúster de la Biomassa de Catalunya, Holtrop SLP Transaction & Business Law ha impartit una sessió de formació específica sobre la nova Llei Contractació Pública, i en concret sobre la contractació pública reservada com eina per la inclusió social en projectes de biomassa. L’assistència a la formació estava reservada només per a associats al Clúster de la Biomassa de Catalunya.

El nou marc normatiu obre la porta a realitzar projectes de biomassa d’àmbit públic on s’incloguin criteris socials i mediambientals, i per tant, representa una eina a l’abast de les administracions públiques en la lluita contra el canvi climàtic.

A l’acte hi ha assistit membres de les Diputacions de Catalunya, com a associats al Clúster de la Biomassa que han aprofitat l’ocasió per debatre sobre l’estat actual de desenvolupament dels projectes de biomassa d’àmbit públic.

El Clúster de la Biomassa ha esdevingut doncs un espai per a debatre, discutir i comentar propostes de millora i al seu temps millorar la competitivitat del sector de la biomassa afavorint la sostenibilitat a tot el territori.