Entrada en vigor del RD 1042/2017 sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera

Des de Suno, enginyeria de serveis tècnics, associat al Clúster de Biomassa de Catalunya ens fan arribar aquesta informació sobre l’entrada en vigor del RD 1042/2017 sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes.

En aquest RD, que transposava la directiva europea (UE) 2015/2193, es marcaven els límits d’emissió per les calderes d’entre 1 i 50 MW tèrmics, i es marcaven explícitament uns límits per la combustió en calderes de biomassa.

Aquest RD deixava un any per inscriure les calderes que s’havien de posar en marxa per ser considerades calderes existents i complir els límits fixats per aquest tipus de calderes i el període ja ha acabat.

El dia 20 de desembre de 2018 era la data límit per la posada en marxa i inscripció de les calderes existents, a partir d’aquesta data totes les calderes seran considerades calderes noves i hauran de complir els límits establerts en aquest RD 1042/2017.

Així mateix, podeu veure un resum extret de la IT-AT 12 de prevenció i control de les emissions en instal·lacions de combustió de biomassa dels límits establers tant per instal·lacions existents com per les instal·lacions noves al següent enllaç.