Biomassa a Catalunya

L’Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya (OCBC) és una eina elaborada per conèixer l’evolució del mercat de calderes de biomassa. És un cens fruit de la col·laboració público/privada amb 16 empreses fabricants i distribuïdores d’equips i amb les Diputacions.

En el període 2012 – 2017 s’han executat a Catalunya 2.780 instal·lacions, amb una potència tèrmica total de 238,8 MW.

La implementació de noves calderes ha anat creixent, tot i que entre els anys 2014 i 2016 s’ha patit una desacceleració, fruit en gran mesura dels baixos preus dels combustibles fòssils en aquest període. S’observa que durant el 2017, la tendència de noves instal·lacions ja no és decreixent. Entre els sectors usuaris de la biomassa, el domèstic privat és el que disposa de més instal·lacions i pel que fa als promotors, l’Administració local és la que s’ha mantingut més estable en el ritme de noves implantacions.

Font: Institut Català de l’Energia