La situació dels boscos a Catalunya

Recentment , el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ( CTFC ) ha elaborat un vídeo molt didàctic que explica l’ estat en què els boscos estan a Catalunya.

Es pot veure a continuació: