Guia de bones pràctiques en l’emmagatzematge de pèl·lets de fusta

Ja es pot consultar la “Guia de bones pràctiques en l’emmagatzematge de pèl·lets de fusta a les dependències dels usuaris finals, per al control del risc d’inhalació de monòxid de carboni”.

Aquest document ofereix un conjunt d’orientacions preventives de caràcter tècnic per tal d’establir un procediment segur, respecte del risc d’exposició al monòxid de carboni, per a l’accés a l’interior de les zones d’emmagatzematge de pèl·lets de fusta, en funció de les característiques dels diferents espais existents.

Aquesta guia de bones pràctiques és el resultat del treball conjunt entre la Generalitat de Catalunya i empreses catalanes del sector energètic de biomassa.

Descarregueu-vos la guia aquí.