logo

Per una gestió sostenible de l’energia de la nostra biomassa

info@clusterbiomassa.cat
Edifici Vapor Gran
c/ Telers, 5 2ª Planta
08221 Terrassa

Photo by Viktor Hanacek